Автокаско и Гражданска отговорност

bell

Напомняне за изтичащи вноски

insurance

Съдействие при завеждане на щети онлайн

Безплатна доставка за цялата страна

bell

Напомняне за изтичащи вноски

insurance

Съдействие при завеждане на щети онлайн

Безплатна доставка за цялата страна

ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

Комбинираната автомобилна застраховка включва пълно Автокаско и Гражданска отговорност.

Застраховките Гражданска отговорност и Автокаско покриват застрахователни събития, настъпили във връзка с притежаването и/или управлението на моторно превозно средство (МПС). Разликите в двата вида застраховки са свързани най-общо с техния характер и с обхвата на тяхното застрахователното покритие.

Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите има задължителен характер, като отговорност за сключването ѝ носи както собственика, така и водача на всяко МПС.  Тя се сключва за срок от 12 месеца. В случай че застраховката не е подновена след изтичането на този срок, служебно се прекратява регистрацията на пътното превозно средство и временно се отнема на свидетелството за управление на МПС на водача.

Застраховката Автокаско е доброволна, поради което нейното сключване зависи изцяло от желанието на собственика на МПС и не е обвързано със законово задължение в тази насока.

Автокаско се сключва, за да се осигури обезщетение за собственика или водача на автомобила, за който е сключена застраховката, а не – на трето лице. Тя покрива и значително по-широк кръг от застрахователни рискове, като може да бъде сключена по няколко вида клаузи, даващи свобода и гъвкавост на физически и юридически лица да изберат най-подходящата защита, съобразена с техните конкретни нужди. В този смисъл, преди да сключите застраховката е изключително важно да проверите застрахователните рискове, които покрива предлаганата от конкретното застрахователно дружество застраховка. Тези застрахователни рискове могат да бъдат:

Автокаско е доброволна и покрива тези застрахователни рискове, които са описани в застрахователната полица, като се изплаща обезщетение на собственика на автомобила или последния се ремонтира за сметка на застрахователя. Пълният набор от покрития е различен при всеки застраховател. Важно е да се информирате кои рискове покрива и кои не покрива избраната от вас застраховка Автокаско.

Следва да се има предвид и териториалния обхват по застраховката. В зависимост от уговореното в застрахователната полица, застраховката може да действа единствено на територията на Република България, може обаче да е валидна и за всички страни от Европейското икономическо пространство, като покритието може да бъде разширено до всички страни от споразумението „Зелена карта“. Следователно при сключване на застраховката е важно собствениците на МПС да се информират предварително за териториалния обхват, покритите застрахователни рискове и вреди.

Изпрати запитване за най-добра цена

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Защо да изберете нас

warranty
Най-изгодна оферта
hand-cursor
Правиш онлайн
time-is-money
Пестиш време и пари

Клиентите за нас