ИМУЩЕСТВО

house-insurance

Защита на недвижимо и движимо имущество

life-insurance

Покритие за максимално широк набор от рискове

secure-shield

Покритие за злоумишлени действия на трети лица

house-insurance

Защита на недвижимо и движимо имущество

life-insurance

Покритие за максимално широк набор от рискове

secure-shield

Покритие за злоумишлени действия на трети лица

ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“

Имуществената застраховка представлява застраховане на недвижимо и движимо имущество срещу пожар, природни бедствия, ВиК аварии, експлозии и много други рискове.

КАКВО СЕ ЗАСТРАХОВА?

Предмет на застраховане могат да бъдат:

Недвижимо имущество

 • Жилищни, стопански или производствени сгради, включително вградените в тях инсталации (газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, пожароизвестителни, алармени, климатични, вентилационни и др.)
 • Вили, офиси, търговки обекти

Движимо имущество

 • Домашно имущество: Обзавеждане - мебели, килими, мокети, пердета, завеси, всички видове постeлки и завивки, вътрешни щори, осветителни тела и др. 
 • Техника и уреди: Бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ (сигнално-охранителна техника) и др.
 • Машини и съоръжения
 • Офис оборудване
 • Стопански инвентар, стоки

Изпрати запитване за най-добра цена

ПОКРИТИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ЗАСТРАХОВКА

Основни покрития:

 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • Експлозия
 • Имплозия

Допълнителни покрития:

 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом и грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Злополука на член от семейството / домакинството
 • Гражданска отговорност към трети лица в резултат на настъпили застрахователни събития покрити по полицата
ВАЖНО

Защо да изберете нас

warranty
Най-изгодна оферта
hand-cursor
Правиш онлайн
time-is-money
Пестиш време и пари

Клиентите за нас