Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

secure-shield

Защита срещу рискове, свързани с превоз по шосе

umbrella

Покрива загуба или повреда на товар по време на превоз

car-insurance

Безопасно транспортиране без излишни рискове

secure-shield

Защита срещу рискове, свързани с превоз по шосе

airplane

Покрива загуба или повреда на товар по време на превоз

car-insurance

Безопасно транспортиране без излишни рискове

ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА"

Покритие:

Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователната защита се отнася за превоз на стоки за чужбина и само по изключение – за превози, извършвани на територията на Р България. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”.

Сключване на застраховката: въз основа на попълненото Предложение по образец на застрахователя, към което се прилага списък на превозните средства с посочени регистрационни номера, които ще бъдат обект на застраховане.

Предмет на тази застраховка е отговорността на превозвача на товари по шосе съгласно Конвенцията CMR. Тази застраховка не се прилага при превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции; превоза на тленни останки; превоза на вещи при промяна на местожителство.

При тази застраховка обикновено се работи на базата на Абонаментна полица. След издаване на абонаментната полица се издава Застрахователен Сертификат /Insurance Certificate/ на английски, който служи на превозвача за доказване в чужбина наличието на такава застраховка.

  • застрахователна полица;
  • товарителница;
  • фактура за стойността на товара;
  • полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
  • авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако митницата не желае да установи липсите;
  • приемно-предавателен протокол за товара;
  • договора за превоз;
  • митнически акт;
  • съдебно решение;
  • други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.

В случай на кражба обезщетение може да се изплати само ако превозното средство е било на охраняем паркинг и има съставен полицейски протокол.

Преди изплащане на обезщетение застрахованият следва да изиска и представи официално писмо от собственика на товара, че стоката не е била застрахована и не е получено обезщетение от другия застраховател.

Изпрати запитване за най-добра цена

Прикачете снимка на Вашия талон

Защо да изберете нас

warranty
Най-изгодна оферта
hand-cursor
Правиш онлайн
time-is-money
Пестиш време и пари

Клиентите за нас