BGins.bg е онлайн услуга на “Аркадия ЗБ” – лицензиран застрахователен брокер с повече от 15 години опит в застраховането.

Нашият екип се фокусира върху качеството на клиентското обслужване. Стремим се да сме винаги точни и бързи при сключване на застрахователните полици и да изплащаме обезщетенията адекватно, в кратки срокове и с грижа към клиента.

Екипът на BGins.bg внимателно подбира и предлага на клиентите си най-добрите застраховки на водещите застрахователни компании.

Следим отблизо постоянната активност и настъпващите промени на застрахователния пазар в страната и се стремим да предлагаме само конкурентни продукти, които изцяло да задоволят специфичните потребности на клиентите ни. Консултираме ги за най-подходящата комбинация от покрития, която те да получат и им гарантираме компетентно, експедитивно и коректно отстраняване на вредите при възникнали щети и своевременно предоставяне на договорените обезщетения. Доверете се на опита ни. Доверете се на BGins.bg!
Покритието и лимитите на отговорност по вашата застраховка са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането. Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски - до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго.

Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва за срок от една година. Предлага се и разсрочено плащане на две или четири вноски.